Jeżeli produkt, który kupiłeś nie jest produktem na zamówienie i chcesz go zwrócić to możesz to zrobić do 14 dni odstępując od umowy. W tym celu musisz nadać paczkę na adres naszego sklepu.

InPost - Uwaga!

Jeżeli wybrałeś/aś przesyłkę in-post nie wybieraj opcji "Zwróć" w aplikacji. Nasz sklep obecnie nie ma możliwości "szybkiego zwrotu" InPost. Aby zwrócić paczkę, musisz ją nadać w zakładce "Nadaj". Prawie każda paczka jest w gabarycie A, jeżeli nie jesteś pewny możesz ją zmierzyć.

Wybierz rozmiar paczki, oraz wpisz następujące dane adresata:

Wzór odstąpienia od umowy

(ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA)

Wzór formularza odstąpienia od umowy (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

–  Adresat:

ZAKŁAD HANDLOWO-USŁUGOWY „OLA” TRUSZKOWSKA ALEKSANDRA
ul.Inflancka 45, 91-849 Łódź, Polska

extraokulary.pl
ola@hilaryextra.pl

–  Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

–  Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
–  Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
–  Adres konsumenta(-ów)
–  Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
–  Data

(*) Niepotrzebne skreślić.